Szkoda po zawaleniu się budynku, nieruchomości, budowli lub oderwaniu się jej części a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Szkoda po zawaleniu się budynku, nieruchomości, budowli lub oderwaniu się jej części a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Określenie „budowla” , ma charakter ogólny i obejmuje tak budynki sensu stricto, jak i inne urządzenia, dla wykonania których konieczne jest prowadzenie prac budowlanych.

Katalog przyczyn wyłączających odpowiedzialność posiadacza budowli  nie jest zamknięty. Ponadto zawsze istnieje możliwość oceny zgłoszonego żądania na podstawie art. 5 k.c. co do jego zgodności z zasadami współżycia społecznego. Nie można przypisać odpowiedzialności, jeżeli zawalenie się ściany w budynku nie wynikało z wady w budowie, ani z braku utrzymania obiektu w należytym stanie, a było spowodowane śmiercią techniczną budynku. 

Przykładowo, Skarb Państwa czy gmina będący właścicielem nieruchomości, na której znajduje się budowla, nie ponosi odpowiedzialności za zawalenie się tej budowli wobec udziałowców spółki, która władała tą budowlę w chwili jej zawalenia się.

Praktyka

Odpadnięcie fragmentu balustrady urządzonej z płyty szklanej - w wyniku potknięcia się i upadku na nią osoby znajdującej się na balkonie - stanowi oderwanie się części budowli. Za szkodę, jakiej ona doznała na skutek wypadnięcia wraz z odłamkami balustrady na zewnątrz balkonu, odpowiada - samoistny posiadacz tej budowli. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 22 listopada 1985 r. II CR 378/85

Pojęcie „budowli” należy rozumieć szeroko w tym znaczeniu, że obejmuje ono wszelkie trwałe urządzenia, do których należy tylko siatka druciana z ogrodzeniem na betonowej podmurówce. Za szkodę wyrządzoną przez oderwanie się części takiej siatki, lub przez jej zawalenie się odpowiedzialny jest samoistny posiadacz, chyba że zawalenie się albo oderwanie nie wynikło ani z braku utrzymania ogrodzenia w należytym stanie, ani z wady w budowie.Odszkodowanie zadośćuczynienie naprawienie szkody adwokat d radca prawny porady prawne Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 22 czerwca 1981 r. II CR 237/81

Przewidziana w art. 434 kc odpowiedzialność samoistnego posiadacza budynku nie wyłącza odpowiedzialności innej osoby za szkodę wyrządzoną przez oderwanie się części budowli, jeżeli pomiędzy zaniedbaniem tej osoby a oderwaniem się części budowli zachodzi związek przyczynowy. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 18 lutego 1981 r. IV CR 605/80

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz