Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Czy znowu masz problem prawny? Niespokojne myśli drążą codzienność twego życia? Czy zastanawiałeś się nad rozwiązaniem? Każdego dnia Twoje życie narażone jest na wiele szkodliwych sytuacji. Brak sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pewności jest w Polsce poważnym problemem społecznym. Wczoraj było dobrze, dziś jest źle, jutro może być gorzej, chyba że znajdziesz pomoc, ale pamiętaj, że czas biegnie nieubłaganie.

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jeżeli chcesz mieć przewagę, problemy prawne powierz najlepszym specjalistom. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj.

Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych.

logo-iustitia-284x300Stowarzyszenie sędziów Iustitia jest największym polskim stowarzyszeniem zrzeszającym sędziów. Stowarzyszenie liczy obecnie 3504 członków zwyczajnych. Iustitia wskazuje, że istotą sprawowanego przez niezależne sądy wymiaru sprawiedliwości, jest prawo każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwych, bezstronnych i niezawisłych sędziów. Tylko w rzetelnym procesie sądowym jednostka może oczekiwać ochrony swoich praw i wolności i tylko w rzetelnym procesie sądowym może zostać ważnie ich pozbawiona. Szczególna rola pełnomocnika polega zatem na tym, by zapewnić każdemu prawo do rzetelnego, uczciwego i skutecznego procesu sądowego, rozumianego jako środek ochrony wszelkich praw i wolności.

1442609336_Naczelna Rada Adwokacka w Polsce wielokrotnie ostrzegała obywateli, że właściwa postawa adwokatów i ich odpowiedzialne zachowanie, wsparte wiedzą i doświadczeniem, stanowią najwyższe gwarancje przestrzegania oraz dochodzenia prawa i mają zasadnicze znaczenie dla społecznego rozumienia sprawiedliwości. Częstym jest fakt, że wiele spraw sądowych jest przegrywana głównie z tego powodu, że strona nie korzystała z profesjonalnego pełnomocnika albo obrońcy. Brak adwokata jest tani w pierwszej chwili, ale z czasem zaczyna to drogo kosztować…

Logo_KIRP_wersja_specjalna_tekst_w_sygnecie_bez_tla_granatoweKrajowa Izba Radców Prawnych komunikowała wiele razy, że po specjalistyczne usługi powinniśmy udawać się do zaufanych prawników. Ich biegłość może zapewnić przewagę procesową od samego początku. Pełnomocnik procesowy jest tym ogniwem, które potrafi w sposób umiejętny wyartykułować żądanie strony oraz czynnie bronić tego stanowiska. Niejeden sędzia spotkał się w swej karierze z sytuacją, że przegrany proces spowodowany był niekompetencją pełnomocnika.

logoIzba Architektów Rzeczpospolitej Polski oraz Izba Inżynierów Budownictwa nieraz wskazywała, że prace architektoniczno budowlane w Polsce są niezmiernie utrudniane przez ciągle zmieniające się prawo. Prawo to, niestety, staje się barierą rozwoju architektury i budownictwa w Polsce. Ustawy, poprzez swoją obszerność są niezmiernie trudne w zrozumieniu, wykładni i zastosowaniu. Prawo powinno być jasne i czytelne dla każdego, podkreślano częstokroć. Nasza kancelaria pomaga klientom w klarownym, przystępnym i komunikatywnym sposobie poprowadzenia klienta przez proces architektoniczno budowlany.

Nasza kancelaria zawsze walczy do samego końca w interesie naszych klientów. Ludzie nas znają i nam ufają. Liczby nie kłamią. Dlatego reklamy nie potrzebujemy. Unikaj ryzyka i nie idź na żaden kompromis, wybierz pewność i bezpieczeństwo. I czyż to nie jest cudowne, kiedy wszystko stanie się takie łatwe?

Stać Cię na zdobycie niejednego jeszcze szczytu. Spójrz na to inaczej: liczą się nie lata minione, lecz te, które jeszcze nadejdą. Masz przed sobą dłłłuuugą przyszłość, powinieneś  zadbać o swoje sprawy. Kancelarie prowadzimy z myślą o ludziach takich jak Ty. Świat nie jest skomplikowany, a rzeczy można nazwać wprost, tak jak jest po prostu.

Kimkolwiek jesteś, jesteś dla nas najważniejszy!