Zawieszenie lub nierozpoczęcie biegu zasiedzenia nieruchomości, gruntu lub ziemi

Zawieszenie lub nierozpoczęcie biegu zasiedzenia nieruchomości, gruntu lub ziemi

Bieg zasiedzenia nie może się rozpocząć, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1) między dziećmi a rodzicami – przez czas trwania władzy rodzicielskiej; między osobami niemającymi pełnej zdolności do czynności prawnych a osobami sprawującymi opiekę lub kuratelę – przez czas trwania opieki i kurateli;

2) między małżonkami – przez czas trwania małżeństwa;

3) przez czas trwania siły wyższej uniemożliwiającej właścicielowi dochodzenie jego praw przed sądem.

Co do zasady, bieg terminu zasiedzenia ulega zawieszeniu w sytuacji niedostępności środków prawnych, które pozwoliłyby podważyć wadliwe akty władzy publicznej, stanu niemożności efektywnego dochodzenia na drodze prawnej zwrotu rzeczy, braku faktycznej możliwości skorzystania przez poszkodowanych z wymiaru sprawiedliwości określanej także jako faktyczna niemożliwość skorzystania z prawa do sądu z przyczyn natury ogólnej, uznawana za zbliżoną do stanu zawieszenia wymiaru sprawiedliwości

Niemożność skutecznego dochodzenia zwrotu rzeczy spowodowaną uwarunkowaniami politycznymi traktuje się jako równoznaczną z siłą wyższą (stanem zawieszenia wymiaru sprawiedliwości). Wymaga się wtedy wykazanie przez właściciela, przeciwko któremu biegło zasiedzenie, że ze względu na indywidualną sytuację, w jakiej się znajdował lub przynależność do określonej grupy społecznej, nie mógł on – obiektywnie rzecz oceniając – liczyć na skuteczność dochodzenia tego roszczenia w okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Zasiedzenie wobec właściciela, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od ustanowienia dla niego przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz