Podział nieruchomości lokalowej należącej do wspólnoty mieszkaniowej

Podział nieruchomości lokalowej należącej do wspólnoty mieszkaniowej

Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych. W wyniku tak przeprowadzonego podziału właściciele lokali w nowo powstałych nieruchomościach tworzą oddzielne wspólnoty mieszkaniowe, które przejmują prawa i obowiązki związane z wchodzącymi w ich skład lokalami. Sposób zarządu wynikający z umowy lub niniejszej ustawy staje się prawem obowiązującym dla nowych wspólnot

Dokonanie podziału następuje po podjęciu stosownej uchwały przez właścicieli lokali. W przypadku wspólnot mniejszych, składających się z nie więcej niż siedmiu lokali, podział wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych; z reguły przybierze postać udziału w notarialnej umowie podziału.

Wydzielenie z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych powoduje, że nowo powstała nieruchomość stanowi współwłasność dotychczasowych właścicieli lokali w częściach ułamkowych, odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej.

Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Podział nieruchomości lokalowej należącej do wspólnoty mieszkaniowej
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz