Koszty zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej

Koszty zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd nieruchomością wspólną to umowny lub wynikający z ustawy zarząd, którego podstawowe unormowanie znajduje. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Powyżej wymieniamy przykładowo, co składa się na koszty zarządu nieruchomością wspólną, tworząc opisowy obraz zasadniczych kosztów obciążających właścicieli lokali zamieszkujących w danym budynku lub zespole budynków. Jeżeli umowa określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną nie stanowi inaczej, uchwałę w przedmiocie ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną podejmuje ogół właścicieli lokali w drodze uchwały.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat przez członków wspólnoty wspólnota mieszkaniowa może żądać odsetek. Jeżeli nie były one oznaczone w uchwale właścicieli lokali, należą się odsetki ustawowe. Wspólnota może także zaniechać pobierania odsetek za opóźnienia w uiszczaniu bieżących opłat, musi to być jednak wynikiem odpowiedniej uchwały ogółu właścicieli. Dysponentem wszystkich środków uiszczonych na rzecz wspólnoty w związku z zarządem nieruchomością wspólną jest wspólnota mieszkaniowa. Niewątpliwie zatem uiszczone z tytułu zaliczek kwoty, jak również wierzytelności wspólnoty o ich zapłatę należy kwalifikować jako wchodzące w skład majątku wspólnoty.

Przykładowo, uznanie instalacji cieplnej służącej do ogrzewania poszczególnych lokali oraz pozostałych części budynku za część nieruchomości wspólnej oznacza, że opłaty za dostawę energii cieplnej do takiej instalacji stanowią koszty zarządu nieruchomością wspólną.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej
5 (100%) 17 vote[s]

Dodaj komentarz