Analiza porealizacyjna w środowiskowych uwarunkowaniach

Analiza porealizacyjna w środowiskowych uwarunkowaniach

Analiza porealizacyjna jest instrumentem prawnym pozwalającym na zweryfikowanie prognoz jakie miały miejsc na etapie oceny oddziaływania na środowisko co do przewidywanych skutków realizacji przedsięwzięcia z rzeczywistym zakres oddziaływań wygenerowanym w wyniku realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia, a także skuteczność przewidzianych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach rozwiązań mających pozwolić na unikanie, zapobieganie i ograniczanie tych oddziaływań, oraz ewentualnej kompensacji.

W analizie porealizacyjne dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Analiza porealizacyjna w środowiskowych uwarunkowaniach
5 (100%) 63 vote[s]

Dodaj komentarz