Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie

Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo…

Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie
5 (100%) 13 votes