Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi

Zgodnie z art. 64 kodeksu cywilnego prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Komentowany przepis może być…

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi
5 (100%) 109 votes