Udostępnienie nieruchomości w celu konserwacji urządzeń służących przesyłowi, sygnału, energii czy wody a odszkodowanie

Udostępnienie nieruchomości w celu konserwacji urządzeń służących przesyłowi, sygnału, energii czy wody a odszkodowanie

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia…

Udostępnienie nieruchomości w celu konserwacji urządzeń służących przesyłowi, sygnału, energii czy wody a odszkodowanie
5 (100%) 27 votes