Korzenie, gałęzie, drzewa i owoce na nieruchomości oraz gruncie sąsiednim

Korzenie, gałęzie, drzewa i owoce na nieruchomości oraz gruncie sąsiednim

Drzewa i inne rośliny rosnące na nieruchomości należą od chwili ich zasadzenia lub zasiania do właściciela gruntu, jako części składowe tego gruntu. W wypadku gdy gałęzie lub owoce wchodzą w przestrzeń nieruchomości sąsiedniej, może to doprowadzić do sytuacji konfliktowej pomiędzy sąsiadami. Gałęzie i owoce zwieszające się z drzew na grunt sąsiedni stanowią naruszenie jego prawa własności.

W zasadzie właściciel nieruchomości na której rosną drzewa, nie powinien dopuścić - sadząc drzewa w pewnej odległości od granicy i przycinając gałęzie - do ich „ekspansji" na sąsiednią nieruchomość. Gdyby jednak doszło do naruszenia w taki sposób granic przestrzennych cudzej nieruchomości zezwala się właścicielowi na wejście na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Kreuje się bowiem prawnie uprawnienie dla właściciela gruntu, na który z sąsiedniego gruntu przechodzą korzenie i nad którym z tego gruntu zwieszają się gałęzie i owoce, do ich samodzielnego usunięcia w przypadku bezczynności właściciela gruntu, na którym rosną drzewa. Jak wskazuje się w literaturze, uprawnienie to jest jednym z przypadków samopomocy.

Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Ustawa nie wymaga, aby wystąpiła wina po stronie właściciela usuwającego gałęzie lub owoce. Jeżeli właściciel nie usunie zwieszających się gałęzi, właściciel gruntu sąsiedniego może je samodzielnie usunąć . Jeżeli natomiast nie usunie owoców i spadną one na grunt sąsiedni, stają się pożytkami tego gruntu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz