Zasiedzenie służebności gruntowej

Zasiedzenie służebności gruntowej

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przy ocenie posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności gruntowej chodzi o faktyczne korzystanie z gruntu w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służebność. Musi być ono oczywiście wykonywane „dla siebie” i musi polegać na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia na gruncie. Nie jest niezbędne, by widoczne elementy trwałego urządzenia, będącego przedmiotem korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego, znajdowały się na nieruchomości, którą obciążać ma ta służebność. Nabycie służebności gruntowej, tzw. służebności przesyłu przez zasiedzenie ma charakter pierwotny i nieodpłatny i następuje z mocy samego prawa z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia.

Wniesienie przez właściciela nieruchomości pozwu o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości bez tytułu prawnego przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.

Nie można przyjmować w sprawie o zasiedzenie służebności gruntowej drogi koniecznej, że przy spełnieniu pozostałych przesłanek, w złej wierze jest wykonujący prawo w zakresie tej służebności tylko dlatego, iż poniechał sprawdzenia stanu prawnego korzystania z drogi, które odbywało się w sposób niezakłócony od kilkudziesięciu lat wskutek dobrowolnego wyodrębnienia części nieruchomości pod drogę i dało uzasadnione przekonanie korzystającym o przysługującym im prawie odpowiadającym treści tej służebności.

Przykłady

Wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej jest przesłanką zasiedzenia tej służebności.

Postawienie bramy na granicy nieruchomości przez jej właściciela nie zawsze daje podstaw do uznania go za posiadacza służebności polegającej na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia służebności przejazdu przez nieruchomość sąsiednią.

Utwardzone żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie.

Linia elektroenergetyczna wraz z pasem technologicznym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tej linii posadowiona na nieruchomości należącej do powoda, bez wątpienia stanowi materialne urządzenie o charakterze trwałym i widocznym i wchodzi w skład przedsiębiorstwa pozwanego.

Wiedza o osobie właściciela nie wyklucza istnienia po stronie posiadacza służebności dobrej wiary. Istotna w takiej sytuacji jest świadomość posiadacza, że przysługuje mu inny tytuł do władania nieruchomością niż pochodzący od właściciela.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania nt:

Służebność przesyłu: ustanowienie, zmiana i odszkodowanie

Zasiedzenie służebności przesyłu

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości a dobra i zła wiara. Przerwanie, zawieszenie zasiedzenia i doliczenie posiadania poprzednika

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zasiedzenie służebności gruntowej
5 (100%) 22 votes

One Response

  1. Szukałem adwokata w Poznaniu od spraw o zasiedzenie i nieruchomości i gruntu i trafiłem na ten wpis. Na poradzie prawnej u mecenasa okazało się, że sprawę można szybko i łatwo załatwić ;]

Dodaj komentarz