Zakres usług

Czy znowu masz problem prawny? Niespokojne myśli drążą codzienność twego życia? Czy zastanawiałeś się nad rozwiązaniem? Każdego dnia Twoje życie narażone jest na wiele szkodliwych sytuacji. Brak sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pewności jest w Polsce poważnym problemem społecznym. Wczoraj było dobrze, dziś jest źle, jutro może być gorzej, chyba że znajdziesz pomoc, ale pamiętaj, że czas biegnie nieubłaganie.

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jeżeli chcesz mieć przewagę, problemy prawne powierz najlepszym specjalistom. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj.

Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych.

Ludzie nas znają i nam ufają, a liczby nie kłamią, dlatego reklamy nie potrzebujemy. Unikaj ryzyka i nie idź na żaden kompromis, wybierz pewność i bezpieczeństwo. Świat nie jest skomplikowany, a rzeczy można nazwać wprost, tak jak jest po prostu. I czyż to nie jest cudowne, kiedy wszystko stanie się takie łatwe?

Stać Cię na zdobycie niejednego jeszcze szczytu. Spójrz na to inaczej: liczą się nie lata minione, lecz te, które jeszcze nadejdą. Masz przed sobą dłłłuuugą przyszłość, powinieneś o siebie zadbać. Kancelarie prowadzimy z myślą o ludziach takich jak Ty. Kimkolwiek jesteś, jesteś dla nas najważniejszy!

Zespół kancelarii zajmuje się zagadnieniami z szeroko rozumianego prawa budowlanego i zapewnia kompleksową pomoc prawną wszelkich kwestii odnoszących się do nieruchomości. Reprezentujemy strony w postępowaniu administracyjnym przed organami nadzoru budowlanego (Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego) oraz organami administracji architektoniczno-budowlanymi. Występujemy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Sądem Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Przygotowujemy stosowne umowy, opinie prawne i pisma na każdym etapie sprawy.

Zapraszamy Państwa do lektury naszych praktycznych opracowań, prosimy kliknąć na interesujące zagadnienie:

 1. Prawo budowlane
 2. Nieruchomości
 3. Roboty budowlane
 4. Księga wieczysta i hipoteka
 5. Gospodarowanie nieruchomościami
 6. Prawo lokalowe
 7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne nieruchomości
 8. Odszkodowanie i wywłaszczenie nieruchomości
 9. Warunki zabudowy nieruchomości
 10. Spółdzielnia mieszkaniowa
 11. Umowy związane z nieruchomościami
 12. Użytkowanie wieczyste nieruchomości
 13. Odszkodowanie i nieruchomości
 14. Umowa deweloperska
 15. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości
 16. Określanie wartości i wycena nieruchomości
 17. Ochrona zabytków i konserwator zabytków
 18. Kupno i sprzedaż nieruchomości przez cudzoziemca
 19. Usunięcie, wycięcie drzewa lub krzewów z nieruchomości
Zakres usług
5 (100%) 7 votes