Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale które nie są budową

Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale które nie są budową

W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 prawa budowlanego, czyli takich robót budowlanych, które wymagają pozwolenia…

Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale które nie są budową
5 (100%) 12 votes