Nieruchomość zagrażająca życiu, zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia czy środowiska, szpecąca,  nieodpowiednim stanie technicznym.

Nieruchomość zagrażająca życiu, zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia czy środowiska, szpecąca, nieodpowiednim stanie technicznym.

W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu…

Nieruchomość zagrażająca życiu, zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia czy środowiska, szpecąca, nieodpowiednim stanie technicznym.
5 (100%) 23 votes