Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy…

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa
5 (100%) 12 votes