Przechowanie dokumentacji budowy, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz innych dokumentów i decyzji dotyczące obiektu budowlanego

Przechowanie dokumentacji budowy, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz innych dokumentów i decyzji dotyczące obiektu budowlanego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w…

Przechowanie dokumentacji budowy, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz innych dokumentów i decyzji dotyczące obiektu budowlanego
5 (100%) 10 votes