Sprzedaż i licytacja lokalu wspólnoty mieszkaniowej

Sprzedaż i licytacja lokalu wspólnoty mieszkaniowej

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Wystąpienie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej z powództwem o nakazanie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i dla swej skuteczności wymaga podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową stosownej uchwały.  Uprawnienie do żądania sprzedaży lokalu w drodze licytacji dotyczy wyłącznie lokalu wyodrębnionego.

Długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych wspólnocie mieszkaniowej opłat nie oznacza, że wspólnota musi uzyskać nakaz zapłaty lub wyrok stwierdzający obowiązek zapłaty. Wystarczy wykazanie istnienia tego obowiązku w tym postępowaniu i długotrwałą zwłokę w zapłacie, która musi istnieć w dacie wyrokowania.

Uporczywe występowanie przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu oznacza kontynuowanie określonego lub podobnego zachowania, mimo zwracania się zarządu lub zarządcy albo właścicieli innych lokali do sprawcy tych działań o ich zaprzestanie. Regulamin porządku domowego uchwalają właściciele lokali stosownie do przyjętego w umowie sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną.

Egzekucja komornicza do lokalu dłużnika następuje z chwilą zajęcia tego prawa. Zajęcie jest skuteczne wobec właściciela z chwilą doręczenia mu wezwania komornika do zapłaty długu, a gdy wezwania mu nie doręczono, z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu o wszczęciu egzekucji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Sprzedaż i licytacja lokalu wspólnoty mieszkaniowej
5 (100%) 22 vote[s]

Dodaj komentarz