Przechowanie dokumentów robót budowlanych

Przechowanie dokumentów robót budowlanych

Kierownik budowy lub rozbiórki, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

Przechowywanie w ten sposób dokumentów służy ułatwieniu kontroli legalności wykonywania robót budowlanych. W ten sposób uprawnione organy już na terenie budowy mogą stwierdzić, czy jest ona prowadzona na podstawie przyznanego uprawnienia budowlanego. Nieokazanie przez kierownika budowy lub inwestora dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych nie oznacza, że inwestor jest osobą wykonującą roboty budowlane bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia

Dokumenty stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych, to decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym, a w przypadku, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, kopia zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem jego złożenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przechowanie dokumentów robót budowlanych
5 (100%) 11 vote[s]

Dodaj komentarz