Ogrodzenie, furtka i brama na nieruchomości

Ogrodzenie, furtka i brama na nieruchomości

Żaden przepis prawa budowlanego nie określa miejsca usytuowania furtki ogrodzenia. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Bramy przesuwne nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Zgodnie z tą zasadą należy uznać, że inspektor nadzoru budowlanego ma prawo nakazać rozbiórkę bramy, która otwierając się, "wjeżdża" na teren sąsiedniej nieruchomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Ogrodzenie, furtka i brama na nieruchomości
5 (100%) 32 vote[s]

Dodaj komentarz