Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego i budynku

Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego i budynku

Na inwestorze ciąży obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie. Tym samym to inwestor jest zobowiązany do uzyskania takiego zezwolenia. W konsekwencji, to inwestor odpowiada za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, bez wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie.

Wymierzenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania jest dopuszczalne, jeżeli strona powinna skutecznie ubiegać się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a z naruszeniem przepisu nie czyni tego i samowolnie, bez niezbędnej zgody organu, przystępuje do użytkowania zrealizowanego obiektu. Wymierzenie kary ma zobligować inwestora do dopełnienia niezbędnych czynności, a więc uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Obraza tej normy polega na tym, że strona jest zobowiązana uzyskać pozwolenie na użytkowanie, lecz tego nie czyni tego samowolnie użytkując zrealizowany obiekt. Sytuacja taka nie dotyczy inwestora, który zrealizował obiekt w warunkach samowoli budowlanej, gdyż w takiej sytuacji nie jest dopuszczalne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na tej podstawie.

Nałożenie grzywny z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu wymaga ustalenia, że przystąpiono do korzystania z obiektu w sposób trwały. Natomiast umieszczenie określonych rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej może świadczyć w określonych okolicznościach o przygotowaniu do przyszłego prowadzenia działalności handlowej.  Użytkowanie  musi wykazywać cechy pewnej stabilizacji, trwałości przez jakiś czas. Przykładowo, przyjęcie, że jednorazowe wpuszczenie na salę gimnastyczna, na krótki okres czasu, jest przystąpieniem do użytkowania obiektu wydaje się być niezgodne z intencją ustawodawcy. Niejasny zakres analizowanego przepisu, musi spowodować u organów go stosujących dużą ostrożność w jego wykładni, w żadnym jednak razie przepis ten - jako przepis o charakterze represyjnym - nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W orzecznictwie sądowym pojawił się nawet pogląd, że o nielegalnym użytkowaniu można mówić jedynie wtedy, gdy obiekt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, ale bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie.

Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego może być wymierzona tylko raz, mianowicie wtedy, gdy inwestor przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem prawa budowlanego, a nie także wtedy, gdy inwestor mimo wymierzenia mu już kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego nadal użytkuje ten obiekt budowlany bez zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wymierzając karę nie może być żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości, czy miało miejsce przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego 1ub jego części w rozumieniu tego przepisu. Znaczna surowość kary wymaga odpowiednio wnikliwie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wyjaśnienie, czy faktycznie przesłanka polegająca na przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego 1ub jego części wystąpiła. Gdyż ewentualne podjęcie niektórych czynności przygotowawczych do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nie może jeszcze być dostateczną przesłanką do wymierzenia kary.

Kwestię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, budynku lub budowli opracowaliśmy już tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego i budynku
5 (100%) 19 vote[s]

Dodaj komentarz