Niemożność przyznawania składnika majątkowego uczestnikowi postępowania o zniesienie współwłasności wbrew jego woli

Niemożność przyznawania składnika majątkowego uczestnikowi postępowania o zniesienie współwłasności wbrew jego woli

Podział rzeczy wspólnej w ramach zniesienia współwłasności powinien co do zasady nastąpić stosownie do wielkości udziałów, a wydzielone części tej rzeczy powinny wartością odpowiadać wielkości…

Niemożność przyznawania składnika majątkowego uczestnikowi postępowania o zniesienie współwłasności wbrew jego woli
5 (100%) 106 votes
Zapewnianie dostępu do drogi publicznej przez ustanowienie służebności w przypadku sądowego podziału nieruchomości przy znoszeniu współwłasności

Zapewnianie dostępu do drogi publicznej przez ustanowienie służebności w przypadku sądowego podziału nieruchomości przy znoszeniu współwłasności

Zasadą - wyrażoną w art. 211 KC - jest, że zniesienie współwłasności powinno nastąpić przede wszystkim przez podział fizyczny rzeczy wspólnej. Z punktu widzenia bowiem…

Zapewnianie dostępu do drogi publicznej przez ustanowienie służebności w przypadku sądowego podziału nieruchomości przy znoszeniu współwłasności
5 (100%) 114 votes
Zniesienie współwłasności nieruchomości, domu czy budynku poprzez wyodrębnienie lokali na współwłasność dotychczasowym współwłaścicielom

Zniesienie współwłasności nieruchomości, domu czy budynku poprzez wyodrębnienie lokali na współwłasność dotychczasowym współwłaścicielom

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność przyznania w wyniku zniesienia współwłasności wyodrębnionych lokali na współwłasność dwóm lub więcej dotychczasowym współwłaścicielom (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z…

Zniesienie współwłasności nieruchomości, domu czy budynku poprzez wyodrębnienie lokali na współwłasność dotychczasowym współwłaścicielom
5 (100%) 106 votes