Zapłata podwykonawcy za roboty budowlane i prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego

Zapłata podwykonawcy za roboty budowlane i prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub…

Zapłata podwykonawcy za roboty budowlane i prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego
5 (100%) 93 votes
Program funkcjonalno-użytkowy robót budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy robót budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera jedynie ogólne wytyczne dotyczące robót budowlanych oraz zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym…

Program funkcjonalno-użytkowy robót budowlanych
5 (100%) 65 votes