Zapłata podwykonawcy za roboty budowlane i prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego

Zapłata podwykonawcy za roboty budowlane i prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub…

Zapłata podwykonawcy za roboty budowlane i prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego
5 (100%) 93 votes