Wynagrodzenie za korzystanie i zwrot pożytków dochodzone tylko przez jednego współwłaściciela nieruchomości, budynku, domu czy mieszkania

Wynagrodzenie za korzystanie i zwrot pożytków dochodzone tylko przez jednego współwłaściciela nieruchomości, budynku, domu czy mieszkania

Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. W doktrynie przyjmuje się, że czynność zachowawczą charakteryzują…

Wynagrodzenie za korzystanie i zwrot pożytków dochodzone tylko przez jednego współwłaściciela nieruchomości, budynku, domu czy mieszkania
5 (100%) 113 votes