Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu

Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu

Umowa dzierżawy może określać terminy wypowiedzenia. Jeżeli umowa dzierżawy nie określa terminów wypowiedzenia, dzierżawę gruntu rolnego wypowiedzieć można na jeden rok naprzód na koniec roku…

Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu
5 (100%) 91 votes
Przejście praw i obowiązków z umowy deweloperskiej po zakupie nieruchomości, lokalu czy mieszkania z wadami budowlanymi

Przejście praw i obowiązków z umowy deweloperskiej po zakupie nieruchomości, lokalu czy mieszkania z wadami budowlanymi

Sprzedaż nieruchomości przez kupującego nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, kupujący może jednak przelać na nabywcę uprawnienia do…

Przejście praw i obowiązków z umowy deweloperskiej po zakupie nieruchomości, lokalu czy mieszkania z wadami budowlanymi
5 (100%) 150 votes