Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt

Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt

Roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody…

Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt
5 (100%) 92 votes
Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie

Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo…

Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie
5 (100%) 13 votes