Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi

Zgodnie z art. 64 kodeksu cywilnego prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Komentowany przepis może być…

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi
5 (100%) 109 votes
Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu

Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu

Umowa dzierżawy może określać terminy wypowiedzenia. Jeżeli umowa dzierżawy nie określa terminów wypowiedzenia, dzierżawę gruntu rolnego wypowiedzieć można na jeden rok naprzód na koniec roku…

Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu
5 (100%) 91 votes
Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt

Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt

Roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody…

Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt
5 (100%) 92 votes
Zapłata, zwrot nakładów i przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości, lokalu, mieszkania, domu, budynku czy ziemi

Zapłata, zwrot nakładów i przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości, lokalu, mieszkania, domu, budynku czy ziemi

Art. 227 kodeksu cywilnego stanowi, że samoistny posiadacz może, przywracając stan poprzedni, zabrać przedmioty, które połączył z nieruchomością, chociażby stały się jej częściami składowymi. Jednakże…

Zapłata, zwrot nakładów i przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości, lokalu, mieszkania, domu, budynku czy ziemi
5 (100%) 87 votes