Gospodarstwo rolne rolnika

Gospodarstwo rolne rolnika

Przez gospodarstwo rolne należy rozumieć każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej. Przez działalność rolniczą rozumie się natomiast działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w…

Gospodarstwo rolne rolnika
5 (100%) 64 votes
Nieruchomość, ziemia i grunt rolny

Nieruchomość, ziemia i grunt rolny

Nieruchomość rolna (grunt rolny) stanowi najistotniejszy składnik gospodarstwa rolnego bez którego nie można mówić o istnieniu gospodarstwa.  Nieruchomością rolną jest nieruchomość, która jest lub może…

Nieruchomość, ziemia i grunt rolny
5 (100%) 63 votes