Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony…

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca
5 (100%) 12 votes