Decyzja o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości, gruntów rolnych lub leśnych

Decyzja o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości, gruntów rolnych lub leśnych

W polskim prawie budowlanym przewidziano ustawowe przedłużenie ważności starych zgód rolnych i leśnych. Zostało to uczynione w związku z utratą mocy przez plany obowiązujące w…

Decyzja o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości, gruntów rolnych lub leśnych
5 (100%) 34 votes