Przejście praw i obowiązków z umowy deweloperskiej po zakupie nieruchomości, lokalu czy mieszkania z wadami budowlanymi

Przejście praw i obowiązków z umowy deweloperskiej po zakupie nieruchomości, lokalu czy mieszkania z wadami budowlanymi

Sprzedaż nieruchomości przez kupującego nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, kupujący może jednak przelać na nabywcę uprawnienia do…

Przejście praw i obowiązków z umowy deweloperskiej po zakupie nieruchomości, lokalu czy mieszkania z wadami budowlanymi
5 (100%) 150 votes