Blog

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi

Zgodnie z art. 64 kodeksu cywilnego prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Komentowany przepis może być…

Wyrok sądu zastępujący oświadczenie woli, zgodę czy umowę w sprawach nieruchomości, lokalu, domu, budynku, gruntu czy ziemi
5 (100%) 109 votes
Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu

Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu

Umowa dzierżawy może określać terminy wypowiedzenia. Jeżeli umowa dzierżawy nie określa terminów wypowiedzenia, dzierżawę gruntu rolnego wypowiedzieć można na jeden rok naprzód na koniec roku…

Rozwiązanie, zakończenie i wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości, gruntu, ziemi czy pola: zwrot i rozliczenia nakładu i czynszu
5 (100%) 91 votes