Blog

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub budynku do Nadzoru Budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub budynku do Nadzoru Budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego kończy proces inwestycyjno-budowlany i wymaga się od inwestora dokumentacji zrealizowanej budowy.…

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub budynku do Nadzoru Budowlanego
5 (100%) 36 votes
Udostępnienie nieruchomości w celu konserwacji urządzeń służących przesyłowi, sygnału, energii czy wody a odszkodowanie

Udostępnienie nieruchomości w celu konserwacji urządzeń służących przesyłowi, sygnału, energii czy wody a odszkodowanie

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia…

Udostępnienie nieruchomości w celu konserwacji urządzeń służących przesyłowi, sygnału, energii czy wody a odszkodowanie
5 (100%) 27 votes