Sprzedaż, kupno i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa, powiatu czy gminy

Sprzedaż, kupno i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa, powiatu czy gminy

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów…

Sprzedaż, kupno i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa, powiatu czy gminy
5 (100%) 14 votes
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy…

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa
5 (100%) 12 votes